GTG Car Rent

Batumi Airport, גאורגיה

סוג האיסוף:

פגישה אישית

Supplier details

Address

Batumi internationl Airport, 33 Nikoloz Baratashvili Street, Batumi

Opening Hours
Sunפתוח 24 שעות
Monפתוח 24 שעות
Tueפתוח 24 שעות
Wedפתוח 24 שעות
Thuפתוח 24 שעות
Friפתוח 24 שעות
Satפתוח 24 שעות

מידע על פיקדון וכרטיסי אשראי:

מתקבלים: כרטיס בנקאי, Carte Blanche, Carte Bleue, MasterCard (לא טעון מראש), VISA (לא טעון מראש). כרטיסי חיוב אינם מתקבלים אלא אם מצוין אחרת כדלהלן. פיקדון בסך USD 400 יחויב בכרטיס האשראי שלך למשך תקופת ההשכרה. הפיקדון שלך ישמש כערבות במקרה של נזק או גניבה של הרכב. הוא ישוחרר אם הרכב לא ניזוק או נגנב במהלך תקופת ההשכרה. אנא שים לב כי אין זה מייצג את מלוא אחריותך להשתתפות עצמית. האחריות המלאה מפורטת בסעיף הנוגע לאחריות לביטוח מפני נזק. כרטיסי האשראי חייבים להיות בתוקף עד 6 חודשים לאחר סיום ההשכרה. לא מתקבלים: לא יתקבלו אמצעי תשלום אחרים. יש להציג בדלפק ההשכרה כרטיס אשראי תקף על שמו המלא (ללא קיצורים) של הנהג העיקרי, לצורך אישור מקדים/חיוב של פיקדון. על כרטיסי האשראי להיות מוטבעים וייתכן שיהיה צורך בקוד PIN. אם לא תציג כרטיס אשראי בתוקף, אם מסגרת האשראי אינה מספקת או אם כרטיס האשראי אינו רשום על שמו של הנהג העיקרי, סוכן ההשכרה רשאי לסרב לשחרר את הרכב. במקרים אלה לא יוחזרו כספים ששולמו. מקום זה מקבל כרטיסי חיוב. תנאי שימוש בכרטיס חיוב: הכרטיס חייב להיות על שם הנהג הראשי. MasterCard או VISA בלבד. כרטיסי חיוב חייבים להיות מונפקים על ידי בנק, ועל המספרים להיות מוטבעים. אנא שים לב, אם נעשה שימוש בכרטיס חיוב, סכום הפיקדון ייגבה בעת החיוב ועשויות לחול עמלות עסקה קשורות. אם נעשה שימוש בכרטיס חיוב, משך ההשכרה המרבי יהיה 28 ימים. לא יתקבלו כרטיסים טעונים מראש וכרטיסים אלקטרוניים (VISA Electron).

Useful Information

גיל הנהג

24 עד 70 שנים.

גיל נהג צעיר: 21 עד 23 שנים. חיוב 5 USD ליום. מקסימום 35 USD. כולל 18% מסים

גיל נהג אזרח ותיק.: 71 עד 75 שנים. חיוב 10 USD ליום. מקסימום 40 USD. כולל 18% מסים

לקוחות שנמצאים מחוץ לטווח מגבלות הגיל לא יוכלו לשכור רכב אלא אם מצוינת עמלת נהג צעיר או נהג אזרח ותיק בסעיף זה. אנא שים לב כי עמלה זו, אם היא חלה, תיכלל במחיר ההשכרה ויש לשלמה בדלפק ההשכרה בעת ההגעה, במטבע המקומי.

הגבלות נסיעה

Cross Border Travel allowed to following locations: Armenia and Azerbaijan

Crossing border fee of 60 USD

עצת מומחה שתעזור לכם להעביר את הנסיעה בצורה חלקה

תמיד בקש הנחיות לתחנת הדלק הקרובה ביותר למיקום החזרת הרכב המושכר. שמור על קבלת הדלק שלך כהוכחה לתדלוק.

קח את הזמן כדי להכיר את בקרות הרכב לפני שאתה יוצא מהחניון

בדוק את הרכב כולו אחר סימני נזק ודווח עליהם לדלפק ההשכרה לפני שאתה יוצא מהחניון

בקש מפה בדלפק השכרת הרכב

כשאתה מבקר ביעד בפעם הראשונה, בחר תמיד במקום חניה בטוח כמו חניון בפיקוח